เข้าถึง WiFi ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ!

Three-Steps.jpg

1. สมัครและเช่า

เช่าอุปกรณ์ออนไลน์และให้อุปกรณ์จัดส่งถึงคุณภายใน 2 วันทำการ

2. กำหนดค่า WIFI

เปิดอุปกรณ์ที่จะใช้ ค้นหาชื่อเครือข่าย Yogofi-xxx (3 หลักสุดท้ายของหมายเลขซีเรียล) และป้อนรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับ wifi

3. ส่งคืนอุปกรณ์

ในตอนท้ายของการเดินทางของคุณโทรหาเราที่ + xxxx และเราจะจัดให้มีบริการจัดส่งเพื่อรับอุปกรณ์จากคุณ

วิธีการเช่า YOGOFI